Små fødder laver de største aftryk

Certificeret i Mindful Dagpleje

Hvorfor privat pasningsordning ?

  • - Fleksible åbningstider
  • - En privat pasningsordning er kke underlagt de besparelser og fyringer, som de kommunale bliver ramt  af.
  • - Øget medbestemmelse i børnenes hverdag
  • - Ingen gæstebørn, hvilket mindsker sygdomsrisikoen
  • - Frit valg af den enkelte dagplejer
  • - Det er trygt at være sammen med den samme omsorgsperson hver dag.
  • - Børnene skal ikke i gæstedagpleje med voksne, andre omgivelser og rammer som de ikke kender.
  • - Private pasningsordninger er godkendt af kommunen på lige fod med de kommunale. 
  • - 4 kontrolbesøg af kommunen om året.


Der er mange penge at spare på en privat pasningsordning, selvom man betaler 12 måneder, istedet for 11 måneder som i en kommunal. 

Jeg kan selv bestemme mine arbejdstider og mine åbningstider er fleksible, så den kan tilpasses forældrenes ønsker inden for rimelige grænser.

 Ved dagplejers sygdom, kan den kommunale dagpleje tilbyde gæstepleje hos en kollega. Dette er ikke en mulighed her. Her i pasningsordningen vil der med tiden være mulighed for at en vikar vil være til rådighed. Da barnet ikke kan komme i gæstepleje, vil sygdomsrisiko være meget mindre og dit barn forbliver i trygge rammer hos mig. Omvendt får jeg heller ikke fremmede gæstebørn, hvilket er en meget stor fordel, da det nemt kan give meget uro for dit barn.

Jeg bestemmer selv om jeg vil gå i legestue med børnene, hvor og hvor ofte og sidst men ikke mindst, med hvem jeg vil arbejde sammen med af andre private pasningsordninger.

Den kommunale dagpleje får tildelt børnene, og du har ikke selv mulighed for at bestemme, hvem der skal passe dit barn. Som privat pasningsordning skal jeg selv sørge for at skaffe børn, og du kan som forældre selv bestemme, om det er mig der skal passe dit barn eller ej. Som privat pasningsordning, jeg vil altid yde mit bedste, da det er en helt naturlig ting for mig, og jeg er afhængig af mit gode ry og anbefalinger.